تکست اهنگ بازم کلان از هیچکس و پیشرو

برو ادامه مطلب

قاف
ارازل برین خونهاتون

هیچکس
بازم کلان پیچیده تو این کوچه همه قلاف میکنن هرچی خلاف چون گیر میده الان رقص نور داره کوچه و قرمز اما مهمونی نیس که یه دافی بده همه متوجه میشنو متفرق چون که تو این جیبای ما چندتا مورد هستش بچه گربه میشم من جلو کلان از اون بچه های خوبی که مامان میشه فداش بهش فاز میدم فکر کنه مهندسم بهش میگم از رتبه و معدلم فازشون منم یه پسر مودب حاجی لبخند میزننو میگن موفق باشی وقتی دور شد که دیگه سروشو نبینه بچه ها میگن رپرو شروع کن اینو میخونمو یه قوطی دستم همش ببیبن ببین به من دستبند نزن
داره یه صدایی میاد همه در میرن وای همه در میرن در گیر وای گیر دادن به ما تفریح مخصوصن وقتی شب میشه

پیشرو
داره یه صدایی میاد همه در میرن وای همه در میرن در گیر وای گیر دادن به ما تفریح مخصوصن وقتی شب میشه

رو مخمه اون مینی بوسو بردار سرکار وای دعوا دعوا تکون نخور از جات إ باشه باشه شوخی کردم تو جیبم من چیزی نیس بخوام این جوری دررم آره جون عمت باید حتمأ از من یه آتو بگیری که بشی سرگرم هر شب میگی بر گرد تا بزنی دستم دست بند من رفتم آره ها ها ها ها ها تو خلوت بده من چندم اگه بشم دلقک تازه امشب نشم سوژه ات میکنم چون وروجکم من پس اونقدر میخونم که دود از کلم بزنه بیرون بک بک کنی جا اردک با فندکم بازی نکن احمق تق تق میزنی گاز میره همه نسقن ازدم وای پلیس مجبورم نزنم دررم

هیچکس
داره یه صدایی میاد همه در میرن وای همه در میرن در گیر وای گیر دادن به ما تفریح مخصوصن وقتی شب میشه

پیشرو
داره یه صدایی میاد همه در میرن وای همه در میرن در گیر وای گیر دادن به ما تفریح مخصوصن وقتی شب میشه

هیچکس
نگاه نکن پشتتو رضا
چرا؟؟؟
یه کلان داره میکنه نگاه چیزی داری پیشت؟
نه
چیزی بارت میشه؟
نه
وای یه سیگاری پیشم هس تو بیکاری پیچیدم
هل نشو آروم بندازش از جیبت زمین شمشادا بلندن؟
نه
پس میشه پرید
پاتو روش بذار رضا انگار دیگه سگ خور
نه خب من پول دادم نه تو حاضرم تو گور باشم دور نندازم تشو
پاشو حاجی بیسیمو زد دررو نکنه میخوای بری زندان
نه چون
ما میخوایم پول دار بشیم با رپ فارسی تا تو خییابون راه بریم با 10 تا ماشین

هیچکس
داره یه صدایی میاد همه در میرن وای همه در میرن در گیر وای گیر دادن به ما تفریح مخصوصن وقتی شب میشه

پیشرو
داره یه صدایی میاد همه در میرن وای همه در میرن در گیر وای گیر دادن به ما تفریح مخصوصن وقتی شب میشه

من در میرم سری داش چون نمیخوام بشم بازداشت چند بار باید بگم مثل همیشه آهنگ ساز کیه؟ مهدیاره پسر

صامت021 صامت021 صامت021 صامت صامت صامت صامت