تکست اهنگ هشت شب از سعید کرمانی

برو ادامه مطلب

 

امشب تا خود صبح من اشک میریزم تو قطره های اشکم عکس تو رو میبینم میگم عشقت بی درده که منو دیوونه کرده دیگه بازیت تمومه اخه کی بر میگرده رفتی دل شکستی چه جوری ازم گذشتی من تو رو میخواستم اما ولی گذاشتی رفتی تو که رفتی بدون بیتو نمیمیرم من دستای تو رو دیگه نمیگیرم من تو رو نفرین میکنم هر جا باشی ولی بدون که من کنار تو نمیشینم

دریا تاریکه ولی هنوز یه فانوسی هست داشتم به ساحل میرسیدم ولی پارو شکست من اینجا مثه یه بیمار اسیر تائونی سخت شدم تو این اقیانوس اثر بارونی هست که حتی میبینم عقربه ها ایستادن نمیتونن نجاتم بدن حتی بیستا من من گیر اب نیستم گیر یه عشق قریب که حتی رو تابلوی جاده هم نوشته نرین تو میری که میبینی که میمیری اخرش ولی یه روزی میفهمی که کی بی لیاقته تو این راه برو میدونم که اخرش مرگه ولی اینکه تو بمیری برام باورش سخته بدنم سرد شده انگار تو یه سلولم مثه بی گنا هایی که بی دلیل تو زندونن تویه دریا به پایان میرسه طاقت من  منم  میمیرم تو هم مشکی بپوش تا بعد هم چشات با کن میبینی رو تنم تاول بد زده میخوای یه جوری به منم پا نده مرگ بعدشم بیخیالم شو دورم خط بزن فقط من یکی نبودم زیادی هست پسر باهاش قدم بزن میدونم  پسته زن من بیخیالتم خوشم با یه برگ سبز که امشب اونقد میکشم تا که نعشه شم تو ام تو اتاق منتظر باش تا هشت شب

تو که رفتی بدون بیتو نمیمیرم من دستای تو رو دیگه نمیگیرم من تو رو نفرین میکنم هر جا باشی ولی بدون که من کنار تو نمیشینم

میخوام بگم بزار بره ولی میترسم حیف این تویی که به من بدی کردی اینو دیدن همه  مگه بدی کردم که تو منو دور زدی هرکی مارو دور زد با کله خورد زمین میگی کاشکی بیاد مثه روزای اشناییا زیر پاهات علف سبز شد پشتم بیا تو واسم ابرو نزاشتی با اون لجبازیات کاری میکنم خون گریه کنی تو هر شادیات تو منو پیچیدی فراری شدی با دیگری دوست داشتناتم دروغ بود تو یه بازیگری دیگه من کنارت نیستم برو پرسه بزن حالا من بده شدم باید داشتم دست بزن من به تو اعتماد کردم که با اعتنایی رفتم اشتباهی کردم که به تو هی نگاه میکردم همون نگاها بعدا باعث شد فاصلمون کم بشه دلیل علاقه ها بود واسه همون

تو که رفتی بدون بیتو نمیمیرم من دستای تو رو دیگه نمیگیرم من تو رو نفرین میکنم هر جا باشی ولی بدون که من کنار تو نمیشینم

ولی بدون که من کنار تو نمیشینم