تکست اهنگ قلقلک نده از حسام استپس و ساسی مانکن و حسین مخته

برو ادامه مطلب

حسام استپس

ساسی مانکن

حسین مخته

بهترا ز من تو رپ الان مگه دیدی دادا این عقده هارو ما واست ترتیب میدیم حالا ببین افراد در کار تجهیز شدن چون که حرفام چند بار تصبیت شدن چون که اطفال در خواب شب خیز شدن من سردارم حق دارم تنبیت کنم اقا زاده با ما داره کل با کاره ساده ما ها زاده واسه کاره کل باکاره صابت حالا واسه ما کاست چند تا کاره تازه رو میکنه تا با ما کل راه بندازه قلقلک نده میدونی که واسه کل دل که لک زده هی ترک نده یه هو دیدی تو قافیه زید من زدت نزاربگیریمت بابا عیبه مسخره ببین از توی ؟مست توی ماست اینم دستور ماست که به .......کنن کپسول گاز

میبینی که  برد ماله  ما سیسریش بودنم شد چاره ساز کلی تلاش کردم حاصل کارم اینه که دیدم از شما فاصله دارم  

میکروفون تو دست بکس من میکروفونو تو چی تو دستته مدرک میکروبیولوژی هیچ خیالی نیست که رپو به درس ترجیح دادم رپ پول توش داره من تشخیص دادم ارزوتون اینه بزارم من محل بتون توام همه میشناسن ولی تو محلتون اره با اینکه اون منو دوست داره گفتم فکره کل باما نباش اینو دوستانه گفتم حالا قضاوت بکن بگو الان کی سره تو میخوای به من برسی هه زمان میبره اره دویدی نرسیدی به پام باز تو پسر رپو ول کن برو متال باز شو اگه کمی یارین میکروفونو پاس کاری کنین از حیثیت رپ شما پاسداری کنین اخه تا کی میخواین تو کاراتون ماس مالی کنین یا بیان جلو قدرتم  خواستگاری کنین

میبینی که  برد ماله  ما سیسریش بودنم شد چاره ساز کلی تلاش کردم حاصل کارم اینه که دیدم از شما فاصله دارم 

الان خیلیا دارن میان تو زیر مجموعم حتی اونا که بالان یه روز زیر من بودن انقدر واضح شدم که تصویرو نشو تار دید تو مخم تکست اماده دارم هشت هزار گیگ ما بالاییم تو نمیرسی به کهکشون از نظرم قدرت شما کم نشون داد صدای من اره هر بکسو ارضا برا همین میان جلو واسه عکسو امضا ما ها خیلی بالاییم نیازی پس به کل نیست وقتی من رپ میخوندم تو ریاضی حل میکردی شما نمیتونید بدید اهنگ به این عظیمی من دوبلکس کردم رپه زیر زمینی رو واسه سبکه سرت سخته سرو ناز بسازی واسه زخم من که سرده کمه چسب رازی برو پسر به اموالم نکن دست درازی نیا طرف ما میدونیکه بچه بازییم