تکست آهنگ خط من عرفان

برو ادامه مطلب

خط من

آه

آره
این یكی برای خطمه

ه خطم از اصفهان تا تهرانه فکر کردی!
بیا

هر كی كه باهام باشه
هرچی به پاش باشه
سختی تو راش باشه
خط من

هر جا كه من برم
خسته و در به در
همراه من سفر
خط من

هر كی كه باهام باشه
 

 

هرچی به پاش باشه
سختی تو راش باشه
خط من

هر جا كه من برم
خسته و در به در
همراه من سفر
خط منخط من صد مرد هفت خط داره
خط یه رد بی برگشت داره
لشگر از تهران تا من صف داره!
برا تك تكشونم من هستم

پای شستم
واسه افراد تو خیابون
نگاه چپ به من
بکست کین؟ =baxet kian?
دستم اشاره
خطم میان زود
هر كس كه باشه بذار بیان تو
میخوان زود یكی بیاد جلو قبر من
چشت كور آهنگام پخش تو شهر
هوامو دارن وقتی نیست یه نفس
وقتی هوس دارم كه بپرم از قفس
دنیا جنگ تن به تن برای همه است
انگشت ،قفل و مشت و ماشه و قمه است
ولی خطم پشتم تا آخر سفر
نمیكنم حتی تك لحظه ایشو عوض

هر كی كه باهام باشه
هرچی به پاش باشه
سختی تو راش باشه
خط من

هر جا كه من برم
خسته و در به در
همراه من سفر
خط من

هر كی كه باهام باشه
 

 

هرچی به پاش باشه
سختی تو راش باشه
خط من

هر جا كه من برم
خسته و در به در
همراه من سفر
خط من

وقتی كه رو صحنه ایم همیشه هر جا
آویزونن دست میگیرن عكسا از ما
میفهمنو و حال میكنن با همه ی حرفام ولی تو چی؟
در نتیجه دریاب
همیشه پایداریم در نمیایم از پا
نمیگیم برپا برجا
همگی كه از مان
منی كه رو صحنه ام ندارم فرق با اونی كه تو جمعیته و بالئه دستاش
اونی كه دست به جیبه اونی كه خالیه دستاش
نمیخوام غد بشم مثل سایر اشخاص
میخوام رك بگم كه این موسیقی از ماست
اینه دلیله اینكه جاذبه داره اشعار
دو تا شعر بگم مثل حافظ و خیام
دو تا شعر بگم برای جنبش اندام
میتونم بیشتر بگم كامل حرفام
از این راهه كه آزاد میشم من سرانجام

هر كی كه باهام باشه
هرچی به پاش باشه
سختی تو راش باشه
خط من

هر جا كه من برم
خسته و در به در
همراه من سفر
خط من

هر كی كه باهام باشه
 

 

هرچی به پاش باشه
سختی تو راش باشه
خط من

هر جا كه من برم
خسته و در به در
همراه من سفر
خط من

تاج واسه منه
هركسی خواست اگه، اونی كه واسه خواستنه تو دست راستمه
نوك تیزی تو قلافه بپا باز نشه
نوك سرخ بیا بیرون از تو شاهرگت
دست دافتو سفت نگیر وقتی باهاش نره
اونی كه تو دست چپه از هر چی داف سره
داش بسه نكن خودتو ضایع تر
ما یه خطیم هستیم پای شر
اگه بتونی بزنی مثله حرفای من
شاید بتونی بشینی یه روز در جای من
ولی فعلا تكون نمیخورم از جام یك كم
لقمه نون نخوردی از راه رپ
ازت دعوت نشده بخونی حتی یه شب، حتی یك كم ، حتی یه خط رپ
پس سر جات بكپ از اسمت نگم
تو این زبون رپ هستیم تنها یه خط!!


هر كی كه باهام باشه
هرچی به پاش باشه
سختی تو راش باشه
خط من

هر جا كه من برم
خسته و در به در
همراه من سفر
خط من

هر كی كه باهام باشه
 

 

هرچی به پاش باشه
سختی تو راش باشه
خط من

هر جا كه من برم
خسته و در به در
همراه من سفر
خط من

هر كی كه باهام باشه
 

 

هرچی به پاش باشه
سختی تو راش باشه
خط من

هر جا كه من برم
خسته و در به در
همراه من سفر
خط من

هر كی كه باهام باشه
 

 

هرچی به پاش باشه
سختی تو راش باشه
خط من

هر جا كه من برم
خسته و در به در
همراه من سفر
خط من

هر كی كه باهام باشه
 

 

هرچی به پاش باشه
سختی تو راش باشه
خط من

هر جا كه من برم
خسته و در به در
همراه من سفر
خط من

هر كی كه باهام باشه
 

 

هرچی به پاش باشه
سختی تو راش باشه
خط من

هر جا كه من برم
خسته و در به در
همراه من سفر
خط من