تکست اهنگ چشای من از سعید کرمانی و بهرام

برو ادامه مطلب

سعید کرمانی... بهرام

به چشای من نگاه کن که چه  تا رو بی نشونه اگه کورم تو به من بگو که منو به کجا میکشونه تو که نیستی من که اینجام هیچ چیزی نمیبینم به زمین میخورم اما دست کسی رو نمیگیرم دیگه دستاتو توی دست من نزار چشماتو یاد من نیار اگه کورم نمیبینم دیگه پا میزارم به فرار(2)

بهرام:

بزا واست با کنم  من سفره ی دلم حرفای گفتنی زیاده دلم گفته که بگم از جونم واسش گذشتم ولی مفته بمیرم میخوام دیگه درعوض دلمم صفته بگیرم چرا رفتی به هر اشغالی منو فروختی باعثه این جدایی

تو بودی که منو تو سوختیم شاید من اشتباهی کردم تو بی تقصیری مگه خطایی کردی که ازم میترسیدی

ولی اینو بدون دارم بهت هشدار میدم تو رو میکشمت بعد حریف وژدان میشم واسه دوریه بعده تو بده صدقه سر این دله کثیف تو بود که به من صدمه زد حالا که چشای ما اسیر قطره هاست تو بیا راهه کجو ول کن برو سمت راست یه روز بهار چشاتو میکنم فصل خشک که اون روز میام سراغت ولی به قصده کش

 سعید:

دیگه دستاتو توی دست من نزار چشماتو یاد من نیار اگه کورم نمیبینم دیگه پا میزارم به فرار

بی تو رسیدم به اخر چطوری دوریه تو رو بکنم باور یادته میگفتی همیشه باهاتم ولی تنهام گذاشتی راحت ارزو میکنم بمیری جلو چشمام که سنگ قبرتو ببینم بگم عشقم بودن تو کنار من شده رویا واسه همین سعید میره از این دنیا

دیگه دستاتو توی دست من نزار چشماتو یاد من نیار اگه کورم نمیبینم دیگه پا میزارم به فرار(2)