تکست آهنگ پاشوم بیا همرام

برو ادامه مطلب

ام جیمز ، خاطره زیاده بذار تا تعریف کنم
یادمه اومدم تا مختو تحریف کنم
وقتی می خوندم واسش می دیدم طرف مسته
تو هم داری می خونی ولی خب هدف محوه
سال دیگه وایستادم جلوت من با پاسپورت
برم غربتم بخونم میشه پاهات سست
اگه نمی شنوی صدامو خب گوشت اشکال داره
رپ اگه بخوابه................................
با صدای بلند می دونی گفتم قصم
بهرامه وایستاده پشتم امشب
این آهنگو گوش بده تا که فاز بگیری تو
دستتو بده تا میکروفونو پاس بگیری خب

برو بالا با من ولی
نمی ذارم که بخوای شاخ بشی
جلو من اینو بفهم از حرفام
اگه تو مثال منی
چرا پس سرجات خشکت زده
برو میکروفونو بردار
هم با اسمم هم با حسم
زندگی می کنم پس پاشو بیا همرام
فازو بگیر ..... کن دیلیلیلی دلللللوم لوم

امیر اسیر شروع می کنه از .... یه داستانی
شاگردامون همه توی پیش دبستانی
بازم رپ می خونی تا بدم باقالی لی
چون از بچگی منو چش بابا دیدی
پس من استادم تو شاگرد با تربیت
ای کاش پسر یه کم بودی با طرفیت
پشت سرم حرف زدی انگار دوباره خوشگل
تو دوست داری بشی انگار دچار مشکل
هم چین می زنم بچرخی مثه پنکه سقفی
بفهمی اینجا کلاسه نیست زنگ تفریح
ننه بابا نداری و شدی دعوت اولیا
قیافه ها شیش و هشت....کولیا
امیر تو فاز کل کلم چون انسان بزدلم
طرفدارم تو صف واسه امضا رو پوسترم
اگه یه روزم نخونم

برو بالا با من ولی
نمی ذارم که بخوای شاخ بشی
جلو من اینو بفهم از حرفام
اگه تو مثال منی
چرا پس سرجات خشکت زده
برو میکروفونو بردار
هم با اسمم هم با حسم
زندگی می کنم پس پاشو بیا همرام
فازو بگیر ..... کن دیلیلیلی دلللللوم لوم

بهرام ، اعتبار رپ فارس هنوز واست حرف داره

با موج صدای من دریا جذر و مد داره
حرف نزن پشت بزرگان بس کن حد داره
من دارم از راه رپ میشم میلیاردر
تو هنوز پاتوقاتون باشگاهای بیلیارده
یه روزی می رسه صدام می کنه خونتو اشغال
می خوای بهرام گوش کنی پس پولتو بشمار

اگه فرضا بعدا بشه تفکر جامعه
از من حتما این تفکر خامته
دستام بستن که قصدم هر دم
اینه که بالا تر برم نیست سر تر از من
که من از تو شاخ ترم که می دونی با قدرت
که صاحب جام منم که ثابت
جلوم بهرام وایستاد که پرس شد

برو بالا با من ولی
نمی ذارم که بخوای شاخ بشی
جلو من اینو بفهم از حرفام
اگه تو مثال منی
چرا پس سرجات خشکت زده
برو میکروفونو بردار
هم با اسمم هم با حسم
زندگی می کنم پس پاشو بیا همرام
فازو بگیر ..... کن دیلیلیلی دلللللوم لوم