تکست آهنگ نامه های خالی پیشرو رضایا صفرتایم

برو ادامه مطلب

پیشرو :

برنامم درست نشد هه . چیه داری ناخوناتو سوحان میکشی خوشحالی ؟

هه ولش کنپیشرو :

جواب نامه هامو دادی با نامه های خالی

تا تو جنگلت گم شم تو جاده های تاریک

تو تو اوج سیاهی و من پادشاه پاییز

تف به روزی که بارون با تو عاشقانه باریدمهدی صفر تایم :

تو آلوده ای به عطر تنم پس خط بزنم رویای خیس رو

چون دنیای بی تو یعنی گریه من نرسیدم به حریق عشق

افتادم و با ساعت گریه کردم تو اتاقم یعنی خدا هست که بدونه 4 فصل میای به خوابم ؟

راحت شاید ساعت مانعست بین من و تو که با دل آهن راه ها بسته شد فاصله ها هست

جالبه واسم خنده ببر ماده من که با شک شدم از جاده ی ترس

200 تومن تا به مرگ شدم و خودم و حاضر کردم واسه جنگ

تا بارون بدونه چقدر تو این روز سرد پاییز بود

مست بود و بدی ها این بود تو بازی سوخت

قلبم درست عین فیلمای هالیوود

تو خوابی ولی من بیدارم تا خورشید و آوازم مثل روزنامه

پر تیتر همه جا پیچید و بازم مفید

فیلمم گرما بلیط عمری عمقی ترین زخما رو مرحم گذاشت

اصلا تو باشی من نیستم دیگه

تو بازی رو بردی دل من عاشق بازیه

برد و باخت مهم نیست برو با اون یکی تو رو جادوسحریپیشرو :

جواب نامه هامو دادی با نامه های خالی

تا تو جنگلت گم شم تو جاده های تاریک

تو تو اوج سیاهی و من پادشاه پاییز

تف به روزی که بارون با تو عاشقانه باریدرضایا :

من همونم که همیشه واسه چشمای تو خونده

تو نبودی تو نبودی توی بغض مست تنها موندم

تو یه خاطره بیشتر نیستی تو دلم

از بس شلیک کردی این تیرو به من

دیگه اشکات واسه من رنگی نداره پس عکساتو میکنم ترجیحا پارهپیشرو :

جواب نامه هامو دادی با نامه های خالی

تا تو جنگلت گم شم تو جاده های تاریک

تو تو اوج سیاهی و من پادشاه پاییز

تف به روزی که بارون با تو عاشقانه باریدپیشرو :

آهنگ ساز حمید پناهی

پیشرو ، رضایا ، صفر تایم