تكست ما باهمیم پیشرو  بهرام

برو ادامه مطلب


بهرام:
ما باهمیم باهمین امكانات كمم تو عرشیم حالا حالا هم نمیفهمین داریم تو سر چی
من هستم با رپ تا وقتی پهنه بساط حرفم
چون كسی واسه كسی نفرستاده كارت دعوت
روزی میرسه دشمنم هم با من دست میده
همه برادرا پشتمن حواسم هست دیگه
بخونم تا وقتی كشتنم ، سازم پس میگه
بهرام توی مشتم هست سر آدم وقتیكه
می نویسم گوشاتو تیز كن تا بشه وصفش
زیر میزم فقط كاغذای باطله هستش
كه واسه من هرگز اینا باطل نمیشن
این یه دیوونگیه خب منم عاقل نمیشم
بیا معرفیت كنیم اگه استعداد داری
ما كه قصه باز داریم آره مثل پاسداریم
واسه رپ لعنتی با یه ژ-3 خواستگاری
كنیم دنیا بشه رپ فارس اعتقاد داریم
آره از تو یك نه صد قدم بالاتریم
هر كار بهتر هست ، اثر داره ، همین
كلمات ساده ، آره ، بهتره با من باشی پس
دشمن قبل اینكه وقتش بگذره با من آشتی كرد
دنباله منه پلیس ، ولی دنبال تنه تو نیست
من فرق دارم با تو حقایقم فاش میشه
پس یا بیا زیر من یا ازم فاصله بگیر
آهنگ تموم شد واسه میكروفون فاتحه بدیم...

بهرام:
ما باهمیم دیوار وصامت متحدن
پاها محكمه دشمنا مضطربن
پیشرو:
ما باهمیم دیوار و صامت قدرت جنگ دارن
وسعته شهرت معضل من


پیشرو:
من مثل عامل جنگ جهانی سومم و وظیفم اینه جلوت قوانینو له كنم و فكر كنم بدلیل مرگ چگوارا چون كه خیلی وقته مخ رضا رفته به دور آباد
شب تو خوابی من با پیپم فیدو میزنم و شارژ میشم تا بانگی بعد به من شاه میگن چون واسه رپ فارسی خواب دیدم
دو سال دیگست كه ما دنیا رو میگیریم همه بخار میشن و به خبر نگارا جواب میدم سوالی صد میلیون دلار نقد
میشم شغال شب پی شكار و جذب استعداد تو رپ
چون با كسی اتحاد دارم كه قصه هاش خوبن
رضا ذهنش و فكرش رو شعره و تشنه ی كلمه نمیشه اصلا چون داره علمشو
خدادای رپو تئوری عملی بلده
انگار نشسته پشت میزش رو صندلی پرنده
ما تو راه سخت ترین سفر عمرمونیم به غرب و فكر نكنم با وجود ما ** بدوزین به هم كه از بدترین شبكه پخش شه واست تیكه فیلم كه همون قبل و بعدش تبلیغات ویا گرا با چسب زخمه واسه كل ایرانیا
همون خالتورا كه شاشیدم به كل **
خواستی خودت اینجا بیای كنارم برنامم و جراح مغز اطفال 60 سالم و ارباب اعصابتم كه منم
اما سرباز و دربار رپیه كه وطن و دولت قلم
از اونام كه از اولش داشتم جرات خطر
چون رپ مثل دافه من و من شوهر رپم

بهرام:
ما باهمیم دیوار وصامت متحدن
پاها محكمه دشمنا مضطربن
پیشرو:
ما باهمیم دیوار و صامت قدرت جنگ دارن
وسعته شهرت معضل من
ما با همیم...