تکست آهنگ دلبر (تتلو- طعمه – رضایا – @fam2 )

برو ادامه مطلب

تتلو و رضایا:

دلبر شیطون بلا ابرو کمون مو طلا الکی میگی دوسم داری دخترک پر ادعا.بگو چرا منو نمیخوای و با من تو هیچ جایی نمیای مگه چی ازت کم میشه اگه یه نمه با ما راه بیای.دخترک شیطون موش بداخلاق کلک چموش بدون من هر جا میری لباس تنگ و کوتاه نپوش.ما رو سرکار میذاری و هی دم خونتون قال میذاری تو که میخوای بپیچونی ما رو بگو واسه چی قرار میذاری.تو که مهربونی واسم عزیز جونی تو اصلا بگو ببینم تا کی با من میمونی.من دل نگرونم به لب رسیده جونم میخوام از تو بشنوم تا کی باحات میمونم.

:2@fm

همه برات بد خواب دیدن تا تو رو میبینن از حال میرن پسرای محلمون پشت هم توی صف راه میرن.دو رو برت یه ذره پسره نکونه شیطونی بزنه به سرت دوست پسرت آرمین و از بقیه پسرا یه ذره که سره همه حسودا دور و بره توان میخوان جلوی من تو رو بده کنن ولی بدون فقط منم که رسما میخوام تو رو برا خودم.

تتلو و رضایا:

دلبر شیطون بلا ابرو کمون مو طلا الکی میگی دوسم داری دخترک پر ادعا.بگو چرا منو نمیخوایو با من تو هیچ جایی نمیای مگه چی ازت کم میشه اگه یه نمه با ما راه بیای.دخترک شیطون موش بداخلاق کلک چموش بدون من هر جا میری لباس تنگ و کوتاه نپوش.ما رو سرکار میذاری و هی در خونتون قال میذاری تو که میخوای بپیچونی ما رو بگو واسه چی قرار میذاری.تو که مهربونی واسم عزیز جونی تو اصلا بگو ببینم تا کی با من میمونی.من دل نگرونم به لب رسیده جونم میخوام از تو بشنوم تا کی باحات میمونم.

طعمه:

دلبر دلبر بگو کیه از من بهتر برو رو طاقچه دلم وایستا و از روش به پر دلبر تو بقل من بگو دستات تو دستای من نگو دلت هست با همه نکن دل تو از آهن.نازی نمیکنم دل من از تو هیچ یاری نداریم دلبر از تو دلبر خودمی ورپری تو کجا پیدا میشه آخه بهتر از تو.

تتلو و رضایا: تو که مهربونی واسم عزیز جونی تو اصلا بگو ببینم تا کی با من میمونی.من دل نگرونم به لب رسیده جونم میخوام از تو بشنوم تا کی باحات میمونم.

تو که مهربونی واسم عزیز جونی تو اصلا بگو ببینم تا کی با من میمونی.من دل نگرونم به لب رسیده جونم میخوام از تو بشنوم تا کی باحات میمونم.