تکست آهنگ حال گیری (تتلو- طعمه - رضایا - 2@fm)

برو ادامه مطلب

رضایا و تتلو:

دیگه ازت بریدم دلمو نمیدم پر رو شدی دختر دور تو خط کشیدم همه حرفات دروغ سر تو شلوغ رفتی منو دور زدی حالتو بد میگیرم دیگه ازت بریدم بس کن دلمو نمیدم بس کن پر رو شدی دختر دور تو خط کشیدم همه حرفات دروغ میدونم سر تو شلوغ رفتی منو دور زدی حالتو بد میگیرم برو بذار تو باد بیاد برو دلم موزیک شاد میخواد برو کاسه کوزتو جمع کن برو از این خونه امشب برو برو کاسه کوزتو جمع کن برو که به خون تو تشنم برو برو کاسه کوزتو جمع کن برو از این خونه امشب کاسه کوزتو جمع کن برو که به خون تو تشنم.

2@fm:

دیگه رنگی نداره واسم اشکات معنی نداره واسم حتی میپیچم بری پی بازیت چون نمیدونم برقصم به چه سازیت دیگه تو رو نمیخوامت برو نمیام به دیدن تو من از تو بریدم که شدم ویرون فکر نکن دل به تو میدم امرن تو میتونی بری بگی زود به همه پشیمونی چون عزیزم خیانت تو کارت بود یه نمه بود یه نمه.

رضایا و تتلو:

نگو که دوستم داری نگو واست میمیرم تو هم گربه صفتی حالتو بد میگیرم.آخه واست چی کم گذاشتم فقط پرادو دودر نداشتم دیگه تو رو نمیخوام دور تو خط کشیدم برو بذار تو باد بیاد برو دلم موزیک شاد میخواد برو کاسه کوزتو جمع کن برو از این خونه امشب کاسه کوزتو جمع کن برو که به خون تو تشنم کاسه کوزتو جمع کن برو از این خونه امشب برو برو کاسه کوزتو جمع کن برو که به خون تو تشنم برو برو.

طعمه:

چشات دیگه نیست برا من نگو من و تو آدم هیز ترولا تو با یکی دیگه له له له له له من بگم واسه تو بی قرارم بگو چرا بگو چرا اشوه میای و بعدشم میگی عشق زیاد نیست بینمون زشت میای میگی عشق تو به چشم نمیاد تو اصلا بگو ببینم با چه ع نوشته میشه عشق زندگیم با وجود تو حتی اگه بهشت میشه زشت.

رضایا و تتلو:

نگو که دوستم داری نگو واست میمیرم تو هم گربه صفتی حالتو بد میگیرم.آخه واست چی کم گذاشتم فقط پرادو دودر نداشتم دیگه تو رو نمیخوام دور تو خط کشیدم برو بذار تو باد بیاد برو دلم موزیک شاد میخواد برو کاسه کوزتو جمع کن برو از این خونه امشب برو برو کاسه کوزتو جمع کن برو که به خون تو تشنم برو برو کاسه کوزتو جمع کن برو از این خونه امشب کاسه کوزتو جمع کن برو که به خون تو تشنم.