تکست آهنگ استیل رپ  ابلیس  نرگال

برو ادامه مطلب

صفر صفر صفر صفر صفر صفر پنج یك
بیا بیا
صفر پنج یك

استیل رپ چیزی كه توش ماها هستیم خدا
استیل رپ تو این قضیه كل نذاری با ما
استیل رپ توی رپتون من هستم پادشاه
استیل رپ نمیتونین بیاین رو دست ما


استیل رپ چیزی كه توش ماها هستیم خدا
استیل رپ تو این قضیه كل نذاری با ما
استیل رپ توی رپتون من هستم پادشاه
استیل رپ نمیتونین بیاین رو دست ماابلیس


حالا هركی دیگه شاخ شده واسه ما تو رپ
از اون كارتن خوابش بگیر تا اون بچه ... شب
فكرمیكنی با خودت چی؟ خیلی بارته؟
بابا جمع كن بیا برو وقت شاشته
تو جدول رپ اون بالاها اول اسم منه
قشنگی شعر رپ امروز با استیل منه
هنوز نیستید درحدی كه راتون بدم تو بازی
فرقی نمیكنه راضی باشید یا كه ناراضی
توی رپ گنده ام و میدونم كه گنده می مونم
واسه همینه كه دارم اینجا رپ میخونم
صدام غربی میزنه ولی شرقی ام
توی رپ فارسی من مهره اصلی ام
واسه رپ اومدم دنیا پس رپر میرم
حالا فرمون رپ رو خودم دست میگیرم
پس اونهایی كه میگن سبكم تقلیده
آمار بگیرن مثل من كسی نشنیدهاستیل رپ چیزی كه توش ماها هستیم خدا
استیل رپ تو این قضیه كل نذاری با ما
استیل رپ توی رپتون من هستم پادشاه
استیل رپ نمیتونین بیاین رو دست ما


استیل رپ چیزی كه توش ماها هستیم خدا
استیل رپ تو این قضیه كل نذاری با ما
استیل رپ توی رپتون من هستم پادشاه
استیل رپ نمیتونین بیاین رو دست ما


نرگال


بسه دیگه ، سریع میكروفن رو بذار زمین
همتون فكر میكنین توی رپ خونی خفین
تو این آهنگ نمیخوام من شاخ بشم
فقط میخوام استیل خوندن رو یاد بدم
این صدای نرگال داره پخش میشه
كنارگذاشتن رپ حالا وقتشه
بین من و تو پس بدون این فرقشه
توی اوج صدام آدم غرق میشه
اگه تو با ناخون گیری من میام با چوب
اونجا با اعضای بدنت میپزم من سوپ
پس سعی نكن در بیوفتی با بكس ما
چونكه همتون آشنایید با سبك ما
راه و روشمون رو ما خیلی خوب بلدیم
هیچكی رو سر راه خودمون ندیدیم
اگه بیام پیشت ، بهت من نمیكنم رحم
همینطور گوش كن حرفامو تو بفهم
هیچی بارتون نیست از رپ پرشین
جمله های رپتون همه بی معنی ان
با تو هستم كه شاخ شدی از هركجا
به این منطقه میگن چی؟ شرق شاه
پس شاخ نشید تو رپ واسه بكس ما
من با حسین اومدم بهتون درس بدم
تو وجود تك تكتون من ترس بدم
به آهنگم گوش نكن چون معدت نمیكشه
فهم و شعورت در سطح لفظشه
رپ میكنین همه تو این وادیه
جای فینچر تو این آهنگ خیلی خالیه
دارم میگم به شما بچه اوسكلها
یاد بگیرید رپ و از استیل ما
دونفر رو میشناسی فكر میكنی رپ خونیت خوبه؟
نه داداش به این چیزا نیست ، فكر نكن از اینجور چی