سلام خدمت دوستان امروز یه تکست توپ میزارم اگه پست هامون کم شده ببخشید میدونید که امتحانا شروع شده و یکم مشکله انشا الله بعد از امتحانا با مطالب توپ میایم خدمتتون

تکست اهنگ پاشو ازeddie ft cortex 

برو ادامه مطلب

تو تمام طول روز یه غول اهنی سواری یا از بی پولی فراری یا شب بیکاری بالایی یا من در حال فرار از خودم یه سوال دارم چطور میتونی تو خواب ببینی تو دلار بازم وقتی هم نوعات که یه روزایی به تو حال دادن حالا با تو کاردارن حالا پاشو وایستا ببین چی بوده که دیوونه بی پول به چی دوخته چشم میخونه که  بیرونمه بی روح با حس میتونه میخونه میزونه میدونه باز تو راهت خلاف ماست همین تفاوات است که باعث میشه  که کار دچار مشکل بشه تو به من بگی دیوونه در ببندی ما هم به تو هر روز هر شب بخندیم از من بترسی از غضب هر کی پس دست بدم فقط جیغ میزنم از فرت تفریح

کرس:

پاشو روی پاتو محکم دوباره تو وایستا منم خود تو هم ازم فرار نکن وایستا تو هم گوش کن مثه بقیه ادما وایستا چرا همه از خودشون فرارین وایستا

مثه چکش میشه افکارم میکوبه تو سرم نپرس این دیوونه کیه اره این دیوونه منم دیگه جای درختا سنگ و ساختمون همش ما هم کلک و مکر و دروغ کارمونه فقط دو تا ادمو میبینی یه جا دیوونه ی همن یه جا یکی رفاقت تلخ میفروشه به عسل یکی فقط تو فکره پول و زر و زوریکی واسه نون شبش نگران و هراسون یکی رستورانش سیصد تا گارسون داره یکی جلو همون رستوران کارتون خوابه واسه میلیونرا ترک پول و کار دشواره تو که پولی نداری پیشرفتت لاک پشت واره چرا انگشتارو سمت من میچرخونن همه من یه دیوونم تو رو میخندونم مگه بده مثه تو نیستم نگرانی لباس من خزه وای ماشینم بده نه کار من سره

کرس:

پاشو روی پاتو محکم دوباره تو وایستا منم خود تو هم ازم فرار نکن وایستا تو همگوش کن مثه بقیه ادما وایستا چرا همه از خودشون فرارین وایستا

 

اگه فقط میخندم این ظاهره کاره اره فاصله داره دنیای من با تو خیلی جالبه کاره همه فکرت توی فقط بازاره اره یا که ازاره ماله که  تو توش درگیری اما من دیوونم همه عمرم دارم تعطیلی تشویقی نه فکرم تو اینه که پول دارم یا نه خوب باشم یا بد تو روز باشم یا شب نه وقتی خوابم تو گور باشم یا تخت چرا فقط میخوای تو دنیارو بی رحم نقل پول نی که بگی من دنیا رو دیدم دنیای من با ارزش با ازارش پیشه ارامش ولی ماله شما فقط تو زور و پوله تفریحتونم  ریختن خون و دود من دیوونم عقلم دور دور نرو زوده جوجه

کرس:

پاشو روی پاتو محکم دوباره تو وایستا منم خود تو هم ازم فرار نکن وایستا تو همگوش کن مثه بقیه ادما وایستا چرا همه از خودشون فرارین وایستا