تکست اهنگ شهر تاریک از زدبازی

برو ادامه مطلب

 

تواین شهر تاریک سرد پاییز سرد پاییزی اگه سر پایی قهرمانی تنها نه نیستی میشنویم سر صدات میفهمیم هر نگاتو میجنگیم همه با تو تنها نه نیستی تواین شهر تاریک سرد پاییز سرد پاییزی اگه سر پایی قهرمانی تنها نه نیستی میشنویم سر صدات میفهمیم هر نگاتو میجنگیم همه با تو تنها نه نیستی

 

واسه اون بچه ایی که تو نوار غزه سوار دوچرخست زندگی نداره مزه چون ارومم نداره اون حتی یه لحظه نمیتونه بزنه حتی غذا به لثه یه کیلومتر اون ور ترم فضای سبزه همه اینا فقط برای هضر نضریه که بهشون میگن تروریست یه مشت قاتل حیوون صیهونیست موشکاشون فقط میرسه به زنو بچه ها شکایتم میکنی بهت میگن نکن سر صدا سنگ پرت کنی میگن نکن پرت چرا چون میترکه یه روز این غم درد یه جا بمب میزنن بچه ها بی بابا میشن میمونن اسیر پشت این دیوارا میشن اسرائیلی تو کار ریسک و چکه فکر ؟نمیبینه قرن بیست و یکه

 

تواین شهر تاریک سرد پاییز سرد پاییزی اگه سر پایی قهرمانی تنها نه نیستی میشنویم سر صدات میفهمیم هر نگاتو میجنگیم همه با تو تنها نه نیستی

 

هر ایرونی بشنوه داد میزنه چون اگه فوت کنی کشورش باد میبره ولی باز پول میده فشنکش باز میخره همش زور میگه که جنگش باز ببره پنجاه سال پیش اومدن زود تلپ شدن میخوان همسایه رومثه مورچه له کنن خوب کنف شدن دنیا کور و کره اما میاد صداشون این طرفا جیغ امریکا اومد کردن این عربا خیس ولی تا وقتی ما اینجاییم از این خبرانیست چون به گوشمون میرسه امار درست هر روز یه بچه میمیره مامانش جولوش بازم اواره شد نکردش هیچ گناهی فهم خوب و بد برا ما نیست دو راهی اسرائییل نگاه کن بگو گربه بخشید وقتش میریزیم مثه یه مش گرگه وحشی

 

تواین شهر تاریک سرد پاییز سرد پاییزی اگه سر پایی قهرمانی تنها نه نیستی میشنویم سر صدات میفهمیم هر نگاتو میجنگیم همه با تو تنها نه نیستی تواین شهر تاریک سرد پاییز سرد پاییزی اگه سر پایی قهرمانی تنها نه نیستی میشنویم سر صدات میفهمیم هر نگاتو میجنگیم همه با تو تنها نه نیستی