تکست اهنگ بیا بشین کنارم از یاس

برو ادامه مطلب

یاس. ساسان

هنوزم شکم از این عشق محکم نتیجه ی گفتگوی با تو میشه لکنت زیبایی سیرتت مثه صورتت میمونه گیرایی صورتت همه رو سرجا مینشونه منو میکشه به طرفت خواستی منو عاشق کنی رسیدی به هدفت ولی تو رو قسم میدم به شرفت که پیش قاضی نری یه طرفه وگرنه عمر منو تو تلفه

ساسان:

حالا پیش من تو بیا دیگه منو تنها نزار حالا پیش من تو بیا تو هم یکم دوستم بدار حالا بدون تو نمیتونم من یه لحظه باید تو بمونی بزارم من دست رو دستت حالا بی تو سرده دست خسته پست حالا پیش من تو بیا دیگه منو تنها نزار حالا پیش من تو بیا تو هم یکم دوستم بدار

تو باید قول بدی که تا اخرش پام وایستی من قول میدم بشم کسی که تو خواستی ای یاس همه ی حرفارو زدی بدون کم کاستی

نه راستی

 از حرف دلم خیلی مونده که بخوام خودم خالی کنم میخوام بهت حالی کنم که تو دیگه فقط باشی ماله خودم نذاری از قبول دوری تو ناله کنم

پس تومیدونی چی میخوام حالا از تو پس از نو

رو به روم بشین منو خوب ببین ببین عشق توی چشام واسه تو کرده کمین اینا همه روی زمین ما تو اسموناییم اینو بدون عزیزم تازه ما اول راهیم واسه بودن با تواونا که پایین من واسه تو تو واسه من ما دوتاییم

ساسان:

حالا پیش من تو بیا دیگه منو تنها نزار حالا پیش من تو بیا تو هم یکم دوستم بدار حالا بدون تو نمیتونم من یه لحظه باید تو بمونی بزارم من دست رو دستت حالا بی تو سرده دست خسته پست حالا پیش من تو بیا دیگه منو تنها نزار حالا پیش من تو بیا تو هم یکم دوستم بدار