تکست اهنگ یک نفس بگیم از یاس

برو ادامه مطلب

قیافم نگاه نکن فقط حرفم بشنو اگه بد گفتم بیا قلبمو بشکون تو بشمار یک دو میکروفون چک کن اگه بهت حرفی میزنم بشین روش فکر کن که یه دفعه صدام ببر بالا که بخونم من دیوونه بشم حالا پس حالاپاشید بدید دستارو به از حالا با ما سر کنید فصل هارو سرتو بالا کن و ببین دورو برت چه خبره ببین که هرکی یه دونه هفت تیر بسته به کمرش هفت تا خصلت بد مثه یه هفت تیر مجازی بستین به کمر اماده ی تیراندازی ریا . دوروغ.دور هم زنی.غیبت.تحمت. نابودگری و چاپلوسی واسه ی قدرت خلاصه ی فرصت که واسه ی صحبت یاس رو این هست یه تیم بگیم و بعد بریم

کرس:

یک نفس بگیم درای قلبم باز از قفس بریم کنیم با هم پرواز یک نفس بگیم درای قلبم باز از قفس بریم کنیم با هم پرواز

بسیار در عجبم از این مردم پست از این مردم زنده کش مرده پرست تا وقتی هست قدر نمیدونیم میکشیم وقتی رفت واسش لباس مشکی میپوشیم سر خاکش اشک میریزی تو که چرا رفت ولی این ماجرا ادامه داره تا شب هفت اریا کیا با ریا رفتن به اوج خیلیا بیا ببین که شکستن با یه موج بدون از موفقیتت اونا خوشحال نیستن تو کاره خرید و فروش زغال بیستا پس رفیق فقط یه اسمه مثه اسمه یاس خجالت میکشم از سگ چون که نصف ماست چرا رفیقی پیدا نمیشه در این دیار هرکی به فکر نفت خودش در این میان حقیقت تلخ رفیق مثه ته خیال حرف من بده برو تو بهتر بیار

کرس:

یک نفس بگیم درای قلبم باز از قفس بریم کنیم با هم پرواز یک نفس بگیم درای قلبم باز از قفس بریم کنیم با هم پرواز

اره ادم یک رو بده خبر نداری از یک ثانیه به بعدت یه دفعه میبینی اضرائیل دم خونت در زده مجبوری بگی بیا تو دم در بده این زندگیه بدون بازی اتاری نیست بعد مدتی از تودیگه اثاری نیست پس تا وقتی هستی دست دست مردم بزار با کمک به ملت تجارت کن گندم بکار به خدا خیانت به رفیق تف سر بالاست همه حرفای تو درست تو این مورد حق ماست فاصله ی من و تو از هم خیلی زیاده ولی حاضرم بیام طرفت پای پیاده پس در جهت پیشرفت دوست بریم و بقیه رو بسپاریم به دست اوست کریم(استاد کریم) اسم این گروه تو این هست خانه ی سبز امیدوارم حرفامون براتون باشه یه نسل

کرس:

یک نفس بگیم درای قلبم باز از قفس بریم کنیم با هم پرواز یک نفس بگیم درای قلبم باز از قفس بریم کنیم با هم پرواز