تکست اهنگ پاک از عرفان و ستار و مرتضی و ...

برو ادامه مطلب

اگه تو پست توی تنهایی شب هیچکسی اشکای چشماتو ندید اگه این پاییز دلسرد سیاه به شکوه شب یلدا نرسید

اگه تنپوش تموم لحظه ها پرشد از وقت شب دلواپسی تو بدون اخر این راه دراز به سپیده ها دوباره میرسی

در جستجوی زندگی عشقی هست سفرمیشه شهامت منو تو که ترس در من میکشه

حیف که خاموش بمونیم به وقت میلاد سحر دریایی پر تلاتمی حیف بمونیم پشت سر

پژمردن یه شاخه گل نشانی از غفلت ماست نتیجه ی خاموشی من و تو و ادمک هاست

پژمردن یه شاخه گل نشانی از غفلت ماست نتیجه ی خاموشی من و تو و ادمک هاست

گوش کن به این نصیحت صمیمی از بر و بچه های جدید و قدیمی ما تا کی میخوایم لبامون بدوزیم واسه اون که از دست رفته دل بسوزیم میبینیم و میشنویم و میدونیم نه پس نمیتونیم دیگه ساکت بمونیم دنیا بیدار شده ما هم بیدار شیم لحظه ایی غافل از حال هم دیگه نباشیم

خالی از دلهره های دم به دم میگذری از همه اون سد و حصار روزای خاکستری تموم میشن میرسی به فصل سر سبز بهار

اگه روز و روزگار گاهی بده اگه  حتی اسمون شب زده نباید از یاد فرداهات بره لحظه هات بی ثمراز دست نده

در این نبرروح و تب بازنده ها هم پیروز میشن وقتی به نام زندگی بی بال و پر پر میکشن

در جستجوی زندگی عشقی هست سفرمیشه شهامت منو تو که ترس در من میکشه

پژمردن یه شاخه گل نشانی از غفلت ماست نتیجه ی خاموشی من و تو و ادمک هاست

پژمردن یه شاخه گل نشانی از غفلت ماست نتیجه ی خاموشی من و تو و ادمک هاست

عرفان:

بده دستات به من بده اشکات به من بشین سره دلم تا با کنم اخمات یه کم میکن پشت هر درد یه درس جدید شاید سخته هضمش چون که دردت شدیده نه که بگم نمیتونی نه که بگم نمیتونی میگم بدون که میتونی بدون کنارت میمونیم قصم میخورم میرسی به اونکه ارزوته هرروز زندگی کن انگار نیست باری رو دوشت تا که بزنی زمین درد سینه سوزت اون روز بهترین روزه اون روز بهترین روزه اره اون روز بهترین روزه اه بهترین روزه اره بهترین روزه اه