تکست اهنگ چشماش از انزو و انفجار

برو ادامه مطلب

چرا اون منو نمیخواد چرا پیشم نمیاد چرا از اشک چشمام دلش به رحم نمیاد چرا اون منو نمیخواد چرا پیشم نمیاد چرا از اشک چشمام دلش به رحم نمیاد

اخه اون که پناهه منه همه تکیه گاه منه واسه چشماش میمیرم اخه این گناه مگه یه روز دستام توی دستش بود یه روز عشقم دو تا چشماش بود حالا این منم که درگیر یه دیوونه به زنجیرم

چرا اون منو نمیخواد چرا پیشم نمیاد چرا از اشک چشمام دلش به رحم نمیاد

انفجار:

من به تو حق میدم اره ولی چیزی نگو تو عاشقش شدی ولی واسش مهم نبود نمیتونم بگم فراموش کن منم مثه تو بودم اون وفا دار نبود منم وفادار نموندم الان مدت زیادی میگذره از قطع رابطه ولی نمیدونم کی باعثه یا کدوم حادثه هستم دلیل اصلی رفتنش از پیشم امان از اتهامات دارم دیوونه میشم پس خواب بد نداره درگیر عاشقی شدن چه گلی به سرم زدم منی که عاشق شدم منی که حاضر شدم بگذرم از همه چیز به خاطر کسی که زیادتر شد از هرچیز پس چیزی نگو چه چیزی بگه چه چیزی نگه با این که میدونم دلت واسه صداش تنگه فراموش کن کسی که به دست نمیاد به دست بیار کسی که هرگز نمیره از یاد

چرا اون منو نمیخواد چرا پیشم نمیاد چرا از اشک چشمام دلش به رحم نمیاد

اخه اون که پناهه منه همه تکیه گاه منه واسه چشماش میمیرم اخه این گناه مگه یه روز دستام توی دستش بود یه روز عشقم دو تا چشماش بود حالا این منم که درگیر یه دیوونه به زنجیرم

چرا اون منو نمیخواد چرا پیشم نمیاد چرا از اشک چشمام دلش به رحم نمیاد

 چرا اون منو نمیخواد چرا پیشم نمیاد چرا از اشک چشمام دلش به رحم نمیاد

 چرا اون منو نمیخواد چرا پیشم نمیاد چرا از اشک چشمام دلش به رحم نمیاد

 چرا اون منو نمیخواد چرا پیشم نمیاد چرا از اشک چشمام دلش به رحم نمیاد