تکست اهنگ جیگر طلا از حسین مخته و اشکان

برو ادامه مطلب

بیا برگرد جون من اینقده اتفاری نشده بجز اشکان نرو با کسی تو هم بازی نشو

اهان حسین مخته اشکان بیا

بیا برگرد جون من اینقده اتفاری نشو به جز اشکان نرو با کسی تو هم بازی نشو وقتی منو بوس میکنه اون دو چشماشو میبنده قربون لباش برم که دم به دیقه میخنده موهات بریز رو دوشت چند روزه نیستی گوشه قلبم بردی نوش جونت ولی یالا بودو گوشواره هاتو حالا بذار تو گوشت

قلبم ظریف مریف اره اره مثه فیبره واسم دلت میلرزه مگه گذاشتیش رو ویبره حالا اماده شده گرین کارتم واسه اقامت تو دلت من دوست دارم عاشقتم نمیکنم اصلا ولت دلم فقط تو رو میخواد اره قلب بدش بهش وقتی با منی جیگر طلا غم رو ولش لش اره

بیا برگرد جون من اینقده اتفاری نشو به جز اشکان نرو با کسی تو هم بازی نشو وقتی منو بوس میکنه اون دو چشماشو میبنده قربون لباش برم که دم به دیقه میخنده موهات بریز رو دوشت چند روزه نیستی گوشه قلبم بردی نوش جونت ولی یالا بودو گوشواره هاتو حالا بذار تو گوشت هستی بلا بلا بلا بلا بلا واسه تو میخرم طلا ملا ادا مدا اصلا نیا اره میشم حتما فدا خودتو نکن لوس بدو لپم بکن بوس خودتو نکن لوس بدوتو منو بکن بوس

یه فرد محبوبم من واسه همه افشار طرفدارام بیشترن از مهناز افشار وای چه دختر ظریفی بیا خوشتیپ ترم از شریفی نیا هستم توی سرما گرما با تو طلا میگیرم اره کله سر تا پات تو از همه لحاظ اره عالی هستی دوستم داری یا که خالی بستی چشات رو من اره زوم که میشه بگو دوستم داری روم نمیشه اهان

بیا برگرد جون من اینقده اتفاری نشو به جز اشکان نرو با کسی تو هم بازی نشو وقتی منو بوس میکنه اون دو چشماشو میبنده قربون لباش برم که دم به دیقه میخنده موهات بریز رو دوشت چند روزه نیستی گوشه قلبم بردی نوش جونت ولی یالا بودو گوشواره هاتو حالا بذار تو گوشت هستی بلا بلا بلا بلا بلا واسه تو میخرم طلا ملا ادا مدا اصلا نیا اره میشم حتما فدا خودتو نکن لوس بدو لپم بکن بوس خودتو نکن لوس بدوتو منو بکن بوس