تکست اهنگ بیخیالش از بهرام

برو ادامه مطلب

من زندم هنوز ثانیه ها طی میشه لحظات زندگی بی خیالی سیر میشه توی بیست و چهار ساعت فقط رپ فقط حرف زدن از خوشی های کاذبه جالبه بدونی که واسه گذروندن  لازمه بد شانس بودن میدونی که سخته نه پس واسه جفت شیش بیاری رو تخت نه از زندگی دو روز بیشتر نیست سهم من خونه ی ما فرشش رو به اسمون شبه لباسامون چون مربوط به سبک خاصمون بده ننه بابا ها وقتی مارو میبینن فوش میدن ولی بچه هاشون بازم با ما دم خور میشن خلاف سبک ولی تا عبد فیتیلش روشن ملت میگن کلی طرفدار پشتمه ولی احتیاجی نیست کسی باشه همرام مثه وقتی که شروع کردم تا تهش تنهام

 

کرس:

پس بگو بیخیالش ما هامیخوریم میکشیم بیخیالش ما ها میخونیم میدونیم که بسیاره مشکلات حل میشن پس تو بشین اره بگو بی خیالش (2) 

 

بزا یه قوطی با کنم تو هم کفش نوش کن من حرف میزنم فقط تو خ شو گوش کن دنیا پر زرق و برق ولی بیخیال باش که ارزش نداره حتی میلیارد هاش قده یه شبی که با رفقات همه چی چنین ردیف برنامت خوب زندگی همینه چیزه دیگه ای ندیدم تو این بیست سال پوچی بیست سال دیگه میگذره میفهمی هیچ کاره بودی ما ها اسیریم پس زیریم بالاتر از ما ها زیاده ولی خوشیم به راه رفتن حالا هر از گاه پیاده غصه شیرین ولی دادا تو انقدر نخور حرفام خیلی سادست اینقدر دقت نکن چرا گریه میکنی قصه ملودرامه میگی دختره وارد شده یه هو به راهت تو هم یه هو به راهش بشو وارد خارج یه هو به خوابش

 

کرس:

پس بگو بیخیالش ما هامیخوریم میکشیم بیخیالش ما ها میخونیم میدونیم که بسیاره مشکلات حل میشن پس تو بشین اره بگوپس  بی خیالش (2) 

 

اهنگ قسمت سوم ته گام بگیر اگه پشت فرمونی بگیر تخت گاز بریم بزا بیان منو با یه ورق شعر بگیرن بگو من زندگی میکنم یا زندگی منو بگو بیخیالش اصلا وقت بره  بره بیخیالش بگو رفیقت پوکو بزنه به سیگارش بس بگو بسیار مشکلات حل میشه خود به خود بگو بیخیالش دوست داری تبدیل بشی به یه عوضی لات احساست بکش لهش کن اول زیر پات الان دور ورق شده ورقه ها تاخ میرن حالا گرگا در میرن بره ها شاخ میشن امشب پول تو دستت با کی ول میری عیبی نداره داداش تا وقتی شاخی زنده ایی اون که سرش پایین بود زیر دست و پا میمونه پس بخورو بکش تا بزنه از هر سوراخ بیرون

 

 کرس:

پس بگو بیخیالش ما هامیخوریم میکشیم بیخیالش ما ها میخونیم میدونیم که بسیاره مشکلات حل میشن پس تو بشین اره بگوپس  بی خیالش (2)