تکست اهنگ من از بهرام

برو ادامه مطلب

 غم توی دل منه ارزش لبخند داره باعث شده هرچی هست بشه کم رنگ اره روزایی که من دیدم شما ندیدین پشت سر گذاشتم من از هر فراز هر نشیبی من دارم تسلط به کار خودم فقط حرفم خیلی رو پخته میکنه بدون که چترم محکمه حتی اگه از اسمونم سنگ بیاد چیزی نمیشه اره بدون که کلم باد داره این ثابت کردم من با سینه بالا دادن یا با توبه کردن نداری تقصیر ندیدی مثال من تا تو تاثیری نگیری اسیری بزا بگم که بدونی من تا اخر اول از هست چون تو کارمم حالمم اثرم هست  راهه من دائما داره تصبیت میشه بدون اره من صاحبمم کاره تضعیف میشه چون ندارم من قصد بد از کارم از کارم من بس که قرض دارم صد سالم پس بدویی نمیرسی من هرجا رفتم چیزایی دیدم که تو تو کتابا خوندی که حتی لفظشون توی کتابا خوب نیست ما ها به جا موندیم اره سگ مستم با این سگ مسب دیگه هرکاری بر میاد از دستم بدون منم با کلمات توقع دارم ازت که تو نمره ی کامل بدی به کارم از صد بدون ایمان کامل دارم به کاری که کردم که رپ بدون من میدونی تاریکه احمق اونا تقلید میکنن از من وای من مشهورم چون هست حرفم راست بدون حرف است باز پس هر بار هرکی گوش کرد به بهرام رفت از حال

کرس:

فکرنکنی که دارم میگم قصه هر بار مثه دو تا بال دادم به تو حس پرواز واسه همین هرجا میری هست اسم من باز من واسه رپ سردارم تو هم مثه سرباز اره بدون سند دارم منم واسه حرفام وقتی میخونم میترکه نصف شهر باز توی صدای تو پر استرس هر بار که میخونی سعی نکن باشی مثه بهرام

بگو چرا همه باید بکنن پشت به ما من ندیدم کسی مثه خودم پشت کار داشته باشه این همه سال صبر کنه تا یه  چیزی بشه که طرفدار تب کنه با هر سختی ساختم که رد کنه پام همه چاله چوله های راه درخور ما یه هدیه ایی بدی واسه ی  تشکر چونکه منم دیگه بهترین رپ کن سال  اسم من رپ فارس راه انداخت باز من میخونم تو هم با من باش تا گوشت کر کنه  صدام مثه کفترغریب خیالت راحت تو گوشه ی دفتر منی همه دشمناتون حالا مرده ی مان پرچم همه جا هست حتی بالا قله ی قاف روزی میاد که میخری واسه کنسرت بلیط چون اسم منو روی پوستر دیدی دیگه دور ما حتی مار هفت خطی نیست اخه خوندن من کاره هرکسی نیست سرم به تنمه زاخار طلبه اینکه سر بگیری از تنم منم نرم به این راهی که تو دلت نمیخواد من موفق شم چه اصراری داری میخوای مودب شم ولی نمیتونی جلوم بگیری چون من هم تک تک چاله های راه پر کردم دور کردن اونا منو چون طرفدارا گستردن میگن نرو میفهمن حرفام که حقن میگه کله با من احمق بی مغزن دیگه نره بازم لحظه ها بی مصرف دیگه نیا تو پس سمت من بی اسلحه پس تا وقتی که روز بشه شبو کپه مرگ بزاریم زمین میخونم پس شر کم کن

کرس:

فکرنکنی که دارم میگم قصه هر بار مثه دو تا بال دادم به تو حس پرواز واسه همین هرجا میری هست اسم من باز من واسه رپ سردارم تو هم مثه سرباز اره بدون سند دارم منم واسه حرفام وقتی میخونم میترکه نصف شهر باز توی صدای تو پر استرس هر بار که میخونی سعی نکن باشی مثه بهرام